صفحه اصلی > اخبار و تربیتی : انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

دانش آموزان عزیز دبستان نرگس، با شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی، آراء خود را به صندوق های رأی انداختند.🌸🌺

شور و شوق دخترانمان، وصف ناشدنی بود.. ❣️🌹

آنان همدل و همزبان، در صفهای به هم پیوسته، و با زمزمه کردن سرود زیبای سربند سرخ، آرای خود را در صندوق ریخته تا مثل همیشه ثابت کنند که همیشه در صحنه های مختلف، محکم و با اراده حضور دارند.🌿🌿🌿

با آرزوی سربلندی و موفقیت برای تمام آینده سازان ایران اسلامی 🎉🎉