صفحه اصلی > اخبار و تربیتی و سال تحصیلی 1401 تا 1402 : 10مهر – جشن غنچه‌ها

10مهر – جشن غنچه‌ها

10مهر- جشن غنچه‌ها

دبستان نرگس  در روز یکشنبه ۱۰ مهر  ماه، میزبان  غنچه‌های پیش دبستانی بود که به همراه مادران عزیزشان برای جشن غنچه ها  حضور پیدا کردند.