صفحه اصلی > افتخارات : موفقیت در امر نویسندگی و داستان کوتاه

موفقیت در امر نویسندگی و داستان کوتاه

موفقیت دختر نازنین مان ریحانه محمدی منفرد (یاسمن ۳) در امر نویسندگی و چاپ داستان کوتاه و زیبایشان در مجله رشد نو آموز شماره ۷ را تبریک می گوییم.