صفحه اصلی > اخبار و سال تحصیلی 1401 تا 1402 : نذر مهربانی(چهارشنبه های مهربانی)

نذر مهربانی(چهارشنبه های مهربانی)

نذر مهربانی

در غرفه‌ی “نذر مهربانی” معنی جمله‌ی “قطره قطره جمع گردد    وانگهی دریا شود” را بهتر درک کنیم.

برچسب ها :