صفحه اصلی > اخبار و دوره اول و دوره دوم و سال تحصیلی 1402 تا 1403 : روز چهارم جشنواره قرآن – اردیبهشت 1403

روز چهارم جشنواره قرآن – اردیبهشت 1403

🌸چهارمین روز جشنواره قرآنی و میزبانی دختران پایه دوم با  مفاهیم سوره قریش.