صفحه اصلی > اخبار و دوره اول و دوره دوم و سال تحصیلی 1402 تا 1403 : روز سوم جشنواره قرآن – اردیبهشت 1403

روز سوم جشنواره قرآن – اردیبهشت 1403

🌸در سومین روز جشنواره قرآنی میزبان دختران عزیز پایه سوم با مفاهیم سوره ضحی بودیم.