صفحه اصلی > اخبار و دوره اول و دوره دوم و سال تحصیلی 1402 تا 1403 : روز دوم جشنواره قرآن – اردیبهشت 1403

روز دوم جشنواره قرآن – اردیبهشت 1403

⚡️دومین روز جشنواره قرآنی را با آشنایی مفاهیم  سوره فجر و میزبانی دختران پایه چهارم دبستان نرگس سپری کردیم .