روز درختکاری

همزمان با روز درخت و درختکاری، واحد بهداشت دبستان با اجرای ویژه برنامه هایی شامل سرود، کاشت نهال و پخش کلیپ دانش آموزان را با این موضوع مهم و حیاتی، آشنا نمودند.

همچنین مربی محترم بهداشت نیز ضمن بیان شعار امروز (ایران سرسبز) به علل و عوامل سرسبزی و آبادانی ایران اسلامی پرداختند.

در انتها از همکارانی که در کاشت نهال و مراقبت از گیاهان، کوشا بودند، قدردانی گردید.