صفحه اصلی > آموزشی و اخبار و پایه ششم و سال تحصیلی 1401 تا 1402 : برگزاری هفدهمین دوره لیگ پایا

برگزاری هفدهمین دوره لیگ پایا

مرحله مقدماتی مسابقه علمی پایا مختص پایه ششم به صورت گروهی (2تیم 5 نفره) 16 اسفند راس ساعت 9 بصورت آنلاین برگزار گردید.