صفحه اصلی > اخبار و تربیتی : آموزش موارد ایمنی توسط آتش نشان

آموزش موارد ایمنی توسط آتش نشان

دبستان نرگس، میزبان یکی از اعضای محترم آتش نشانی میدان حسن آباد بود.

ایشان با حضور در نمازخانه دبستان، ضمن بیان نکات مهم و اساسی درباره حوادث و خطرات احتمالی، موارد ایمنی جهت مقابله این خطرات را تذکر دادند.

دانش آموزان نیز در انتها، سوالات خود را مطرح نمودند و ایشان نیز پاسخگوی سوالات دانش آموزان بودند.